Khóa học lập trình Java – Android

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình Android tại Gtech, học viên đủ khả năng:

  • Nắm vững kĩ năng lập trình Android
  • Biết cách tự đăng kí tài khoản upload ứng dụng & tự kiếm tiền bằng app do chính mình thiết kế
  • Nắm rõ cách quản lý dữ liệu trên mọi nền: SQLite, Android kết nối server. jSON Parse. Giúp học viên làm chủ công nghệ các ứng dụng có dữ liệu động một cách chuyên nghiệp.
  • Học viên đủ khả năng ứng tuyển vị trí lập trình Android tại các doanh nghiệp phần mềm.

Quyền lợi khi tham gia khóa học

  • Giảng viên là những chuyên gia lập trình với nhiều năm kinh nghiệm tại các công ty lớn trong và ngoài nước.
  • Các bạn được học theo mô hình dự án thực tế doanh nghiệp.
  • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
  • Học viên chỉ cần nộp học phí một lần được tham gia khóa học trọn đời.
  • Được join vào các dự án thực tế.
  • Được đào tạo kỹ năng mềm khi phỏng vấn xin việc.

Nội dung khóa học

 

Phần 1: Java cơ bản 

Bài 1: Các toán tử trong lập trình và các khái niệm cơ bản

Bài 2: Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp

Bài 3: Các kiểu dữ liệu đặc biệt

Bài 4: Class – Object

Bài 5: Collections

Bài 6: Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Bài 9: Abstract class – Interface

Bài 10: Đa luồng, Xử lý ngoại lệ, File

Phần 2: Android cơ bản 

Bài 1: Làm quen với Android

Bài 2: Làm quen với Layout và các wibgets cơ bản

Bài 3: Handle events – Bắt sự kiện

Bài 4: Themes and Styles

Bài 5 : Activity – LifeCycle Of Activity

Bài 7 : Menu, Dialog,Toast, Toolbar

Bài 8 : Fragment

Bài 9 : Test and debug

Phần 3: Android nâng cao

Bài 1 :Service

Bài 2 : Broadcast Receiver,  Notification

Bài 3 : Intent, File, Permission

Bài 4 : Xử lý Thread, Handel, Asystask

Bài 5 : SQLite, Content Provider, Shared preference

Bài 6 : JSON, HttpUrlConnection

Bài 7 : Tích hợp Google API, Facebook API, Firebase, quảng cáo Admod

Bài 8 : Đưa Ứng Dụng Lên Google Store

 

 

 

, , ,

Trả lời