Khóa học lập trình web PHP-MySQL

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình PHP-MySQL tại Gtech, học viên đủ khả năng:

  • Nắm vững kĩ năng lập trình PHP-MySQL
  • Biết cách xây dựng 1 website hoàn thiện
  • Nắm rõ cách quản lý dữ liệu trên mọi nền: MySQL.
  • Học viên đủ khả năng ứng tuyển vị trí lập trình web tại các doanh nghiệp phần mềm.

Quyền lợi khi tham gia khóa học

  • Giảng viên là những chuyên gia lập trình với nhiều năm kinh nghiệm tại các công ty lớn trong và ngoài nước.
  • Các bạn được học theo mô hình dự án thực tế doanh nghiệp.
  • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
  • Học viên chỉ cần nộp học phí một lần được tham gia khóa học trọn đời.
  • Được join vào các dự án thực tế.
  • Được đào tạo kỹ năng mềm khi phỏng vấn xin việc.

Nội dung khóa học

 

Phần 1: HTML – JQUERY – BOOTSTRAP

Bài 1: HTML 

Bài 2: HTML (tiếp)

Bài 3: CSS 

Bài 4: CSS (tiếp)

Bài 5: Javascript(Js)

Bài 6: Javascript(tiếp)

Bài 7: JQUERY

Bài 8: Responsive

Bài 9: Bootstrap

Phần 2: PHP – MySQL

Bài 1: PHP cơ bản

Bài 2: PHP – Array, Cookie, Session, Request, Response 

Bài 3: PHP – Hướng đối tượng (OPP)

Bài 4: PHP – Class

Bài 5 : Phân tích & thiết kế cơ sở dữ liệu.

Bài 6 : Hệ quản trị CSDL MySQL

Bài 7: Các câu lệnh truy vấn SQL

Bài 8: Các câu lệnh truy vấn SQL (tiếp)

Phần 3: Laravel Framework

Bài 1 :Tổng quan về Laravel

Bài 2 : Router

Bài 3 : Controller, Request và Responses

Bài 4 : Blade Templates

Bài 5 : Validation

Bài 6 :Middleware

Bài 7 : HTTP Session – Cache

Bài 8 :Thao tác với CSDL, Schema Builder, Query Builder Eloquent ORM

Trả lời